Vanliga frågorSupport och anvisningar vanliga frågorVi gjort det enkelt att använda enheten för första gången och i allmänhet. När enheten har installerats och registrerats i applikationen arbetar den automatiskt genom att skicka stämplingsdata till applikationen via mobiltelefonnätet. Användaren behöver endast visa upp sitt ID för enheten och trycka på IN eller OUT.

 • Vad gör enheten?

  Enheten läser av NFC-ID-kort (även Valtti-kort) och skickar stämplingsdata visa GSM-nätet till applikationsprogrammet.

 • Hur använder jag enheten?

  Visa ID längst ner till vänster på enheten tills den gula lampan lyser. Tryck sedan på knappen.

  OBS! Valtti-kort: Placera kortet i avläsningsområdet en sekund innan du trycker på några knappar: det räcker inte att bara svepa kortet!

 • Hur använder jag enheten första gången?

  Enheten måste innehålla ett SIM-kort för mobiltelefon som fungerar på 2G-system (GPRS 900/1800 MHz). Observera att enheten inte stöder 3G eller 4G. Enheten har programmerats för att kommunicera med det önskade programmet. Den programmeras före leverans via ett par textmeddelanden.

  Om enheten inte har ett simkort på plats bör pinkoden avaktiveras från SIM-kortet innan det installeras. Enheten fungerar med vanliga finska SIM-kort (DNA, Elisa, Suanalahti, Sonera och Telefinland, den känner inte igen Ainacom, Academica eller andra virtuella operatörer).

  Fäst enheten i vertikalt läge på en vägg och anslut laddaren till ett eluttag på anläggningen. Enheten är därefter redo att användas inom ett par minuter när den gröna trafiksignalen lyser med stadigt sken.

  .

 • Vad betyder enhetens indikatorlampor och -signaler?

  Den gröna lampan mitt i logotypen lyser normalt när laddaren är ansluten till ett eluttag. Blinkande ljus innebär att enheten inte får tillräckligt med ström (laddaren är inte ansluten eller strömavbrott) och att enheten är i batteridrift.

  När det gröna trafikljuset lyser är enheten klar att läsa av ett ID.

  Den gula lampan lyser som väntsignal efter att ID:t har lästs innan du trycker på knappen (enheten väntar i ca 10 sekunder).

  När den gula eller röda lampan lyser med stadigt sken kan enheten inte användas för tillfället (batteriet är slut eller enheten håller på att starta).

  Enheten piper och ”brummar” (gör ett rumlande ljud) för att indikera att den läser av ett ID eller att en knapp har tryckts.

 • När skickar enheten data till applikationsprogrammet?

  Enheten skickar datan en halv minut efter stämpling (stämpling = avläsning av ID och knapptryckning).

  Om du endast trycker på knappen eller visar upp ID utan att trycka på knappen skickas inga data.

  Om enheten inte ansluter till applikationsservern via mobilnätet lagras informationen och skickas när anslutningen återupprättas.

 • Hur kontrollerar jag om enheten är ansluten till mobilnätverket?

  Dataöverföringen pågår i bakgrunden och är inte synlig för användaren.

  Om ID visas upp för enheten men knappen inte trycks ner ”brummar” enheten (mullrande ljud) för att indikera mobilnätverksstyrkan (1 – 5 ljud).

 • Vad bör man tänka på vid installation?

  Enheten installeras lodrätt inomhus vid en väg vid lämplig höjd (1 – 1,5 m) och monteras med skruv.

  För användning utomhus (på vintern under – 20 C) är modellen med inbyggd uppvärmning lämplig, men strömkällan måste installeras inomhus.

  Kontrollera fältstyrkan (ID-visning utan knappar, mål 2 – 5) och testoperation.

  Specialfunktioner:

  Programvaru- och driftsinställningarna för enheten kan fjärruppdateras och på begäran sänder enheten sin statusdata en gång om dagen på via textmeddelande (spänning, temperatur, dataöverföringsmängd, osv). Du kan dessutom begära att enheten skickar de senaste stämplingarna.

  Vid fel kan enheten återställas på två olika sätt som båda bevarar stämplingsdatan:

  – enheten kan återställas omedelbart genom att trycka på IN; OUT, A och F samtidigt (enheten med display: IN, OUT, 1 och RÖD), enheten återgår till normal funktion inom ett par minuter, i regel när klockan har uppdaterats.

  – enheten kan stängas av genom att avlägsna laddaren från eluttaget och trycka på IN, OUT, A, E och F samtidigt (enhet med display: In, OUT, 1, 2 och RÖD. Enheten startas genom att du ansluter laddaren till eluttaget.

  Om enheten endast använder batteriet kan den användas i upp till fyra timmar och när den har stängts av kan den återaktiveras genom att koppla in den till en strömkälla på nytt.

  Enheten installeras på väggen i lodrätt läge nära ett fönster i sitt metallhölje.

  Enheten måste stängas av innan den medförs på ett flygplan eller på annan plats där mobiltelefoner inte får användas.  Innan du skickar enheten per post måste texten ”NOT BY AIRMAIL” skrivas på bipackssedeln och själva förpackningen.