Bruksavisning, installationsanvisningar

Support och anvisningar Bruksavisning, installationsanvisningar

Utrustningen levereras till anläggningen i färdigt skick och ansluts till den valda applikationen. Vissa enheter levereras med ett GSM-2G-SIM-kort. I andra fall måste användaren införskaffa detta och installera det.

 • Distribution

  Innan du ansluter strömkällan måste ett SIM-kort vara installerat på enheten. Se till att du har avaktiverat PIN-koden.

  Enheten monteras på väggen med fyra skruvar, med fördel inomhus, och strömförsörjningen ansluts till ett eluttag inomhus. Enheten startar upp automatiskt under några minuter och kan därefter användas direkt.

  Dess IMEI-nummer anges till applikationen för det önskade arbetsobjektet. Om så önskas kan även identifikationer registreras där. IMEI-nummret återfinns på monteringsblecket på vänster sidan, samt på bipackssedeln.

 • Underhåll av enheten

  Om enheten inte fungerar korrekt bör du kontrollera följande innan du kontaktar leverantören:

  – Får enheten tillräckligt med ström, lyser indikatorlamporna och kan enheten läsa av ID-korten?

  – Beror felet endast på att stämplingarna inte visas i applikationen? I sådant fall ligger felet antagligen hos SIM-kortet eller Internet-anslutningen (kontrollera om SIM-kortet är aktiverat och PIN-koden är avaktiverad).

  Rapportera serienumret (HW-nummer och IMEI-kod) när du kontaktar support och beskriv hur felet framstår, samt hur länge det har pågått.

  Om underhåll behövs ersätts vanligtvis utrustningen och en ersättningsenhet levereras som används med det ”gamla” SIM-kortet”. Enheten som behöver service bortforslas med samma frakt som levererade ersättningsenheten. Om detta sker måste ersättningsenheten registreras som ny enhet i applikationen.

  Om det endast är strömförsörjningen som inte fungerar kan enhetens bas bytas ut. I detta fall behöver enheten inte bortforslas för att repareras.

 • Rörlighet

  Enheten kan flyttas från en arbetsplats till en annan. Om detta sker måste applikationens EMEI-kod registreras på nytt för det nya arbetsobjektet.