Terminaler

Trådlösa NFC-terminaler

Inoptics Oy har utvecklat terminaler med trådlös spårning och åtkomstkontroll för byggplatser som är praktiska och lätta att installera. Våra terminaler kan anslutas till nästan samtliga arbetstidsapplikatoner via http/xml-anslutningen och de läser RDIF-/NFC ID-kort, inklusive officiellt godkända Valtti ID-kort som tillverkas av Suomen Tilaajavastuu Oy. Det finns för närvarande mer än 3000 enheter i bruk, såväl i Finland som internationellt. Vi har dessutom en mängd applikationspartners

Arbetstidsterminalerna NFC-TimeClean och NFC-InOut har certifierats av Suomen Tilaajavastuu Oy för användning på byggplatser och för användning med Valtti-smartkort. Båda enheterna är CE-märkta.

 • Bekanta dig med fördelarna hos våra terminaler

  Lätta att installera

  Våra terminaler levereras alltid redo att användas.

  Anslut enheten till applikationsplatsen och koppla in laddaren i ett eluttag – enheten förbereder sig för användning automatiskt.

  Du kan komma igång direkt med in- och utstämpling.

  Lätt att använda

  Medarbetaren visar sitt ID-kort eller nyckelrings-ID för enheten och trycker på en knapp.

  Stämplingsinformationen överförs automatiskt och i realtid via arbetstidsapplikationens GSM-nätverk.

  Pålitlig på alla platser

  Detta är en terminalenhet som fungerar internationellt i samtliga områden med mobiltelefonmottagning.

  Enheten är utrustad med batteri, minne och dataöverföring. Den bibehåller all stämplingsdata, till och med i fall av längre strömavbrott eller perioder utan uppkoppling.

  Enheten kan strömsättas på elnätet (200 – 250 V växelström) eller i ett fordon (10 – 30 V likström).

  En terminalenhet som sköter sig själv. Den är helt fristående från företagets IT-infrastruktur. Varken strömavbrott eller avbrott som påverkar företagets servrar eller LAN-/WLAN-nätverket påverkar stämplingsinformationen eller registreringen av denna i systemet.

  Enheten fungerar dessutom under påfrestande arbetsförhållanden, till exempel fuktiga, kalla och smutsiga miljöer. Våra terminaler är vattentåliga (IP66), mekaniskt robusta och lätta att rengöra.

  Rapporter för närvaro och arbetstid levereras säkert via en webbläsare, när och var som helst, antingen via en smarttelefon eller en dator.

  Enheten överför statusinformation regelbundet för underhåll, vilket förebygger fel.

  Uppfyller kraven för en rörlig och föränderlig arbetsplats

  Våra terminaler kan transporteras smidigt från en arbetssituation eller anläggning till en annan och kan användas i fordon.

  Utrustningen kan medtas till tillfälliga arbetsmiljöer. Den är alltid redo att användas.

  Våra terminaler finns alltid till hands för personer i rörelse. Med dem går det enkelt, snabbt och smidigt att registrera händelser i realtid – var och för vem som helst.

  Enheten flyttar med företaget och arbetsplatsen. Enhetens funktioner fortsätter oavbrutet under ”flytten” till nya anläggningar utan tidskrävande föreberedelser. Den är alltid redo att användas!

  När passar Basic?

  När det är viktigt att tidsstämplingen går snabbt.

  När du endast behöver enkel in-/utstämpling, eventuellt med viss övrig information.

  Räcker i regel för byggplatser

  När passar Plus – med display?

  När syftet är att överföra med information i samband med stämpling.

  När du vill kunna använda en mer detaljerad lista av arbetstiden, till exempel baserat på projekt, arbetsuppgifter eller i förhållande till olika kunder.

 • NFC-TimeClean för åtkomstkontroll och övervakning

  NFC-TimeClean är en spårningsenhet som låter dig samla in information om vem som befinner sig på arbetsplatsen samt arbetstidsinformation i realtid – information som utgör grunden för lönehantering. Stämplingsdatan skickas till applikationen i realtid.

 • NFC-InOut åtkomstkontroll, övervakning + grindöppning

  NFC-InOut ökar kapaciteten från åtkomstkontroll till åtkomstövervakning och fungerar dessutom som grindöppnare. Applikationen skickar en lista till enheten med samtliga ID för individer med behörighet, varvid enheten öppnar grinden för dessa i samband med instämpling. Stämplingsdatan skickas till applikationen i realtid.