Meddelandena

Inoptics meddelandena

  • NFC-TimeClean är FCC-godkänd

    oktober 24, 2012

    FCC-ID: OIM-FNC-TIMECLEAN Inoptics Ab:s trådlösa arbetstidsterminal NFC TimeClean har godkänts av den amerikanska kommunikationskommissionen (FCC). Det gör att enheten får användas på den amerikanska marknaden…

  • NFC-TimeClean är CE-märkt

    juli 14, 2011

    Inoptics Oy:s trådlösa arbetstidsterminal har CE-märkts i enlighet med R&TTE-direktiv (1999/5/EG). Godkännandet tillåter obegränsad försäljning och användning av Inoptics produkter i Europa…