Takamäki Group e1 Manager och Inoptics tidsrapporterings- och närvaroterminaler används hos Hartela och Fira