Rakennustyömaat

Ratkaisut rakennustyömaille

Laki velvoittaa raportoimaan verottajalle kuukausittain, ketä rakennustyömaalla on työskennellyt. Raportointivelvoite on joko pääurakoitsijalla tai rakennuttajalla ja se koskee myös valmistalotyömaita. Raportointia ei voi hoitaa paperilla vaan tiedot on lähetettävä sähköisesti. Raportoinnissa voidaan hyödyntää Suomen Tilaajavastuu Oy:n tarjoamia Valtti-henkilökortteja sekä muita palveluja joita he tarjoavat yhdessä partneriverkostonsa kanssa.

NFC-TimeClean ja NFC-InOut ovat Suomen Tilaajavastuu Oy:n sertifioimia työaikapäätteitä rakennustyömaa- ja Valtti-kortti käyttöön ja ovat CE-hyväksyttyjä.

 • Katso miten edetä

  1. Tilaa Suomen Tilaajavastuu Oy:ltä yrityksesi käyttöön Valtti-henkilökortit.

  Vaadi myös alihankkijoiltasi niiden käyttöönotto.

  2. Tilaa työmaillesi Inopticsin langaton työaikapääte.

  Yleensä yksinkertaisin versio NFC-TimeClean Basic riittää rakennustyömaakäyttöön. Työaikapäätteet voit joko vuokrata suoraan Inopticsilta tai hankkia sovellustoimittajan kautta.

  Inopticsin kehittämät kotimaiset työaikapäätteet ovat etäkytkettävissä lähes kaikkiin työaikasovelluksiin ja ne ovat markkinajohtaja rakennustyömailla. Laitteiden tiedonsiirto hoidetaan reaaliaikaisesti matkapuhelinverkon kautta ja ne toimivat siellä missä kännykkäkin.

  3. Hanki verottajaraportointi- tai työaikasovellus.

  Suomen Tilaajavastuulta saat pelkistetyn verottajaraportointisovelluksen ilman työaikaseurantaa. Verottajaraportoinnin ja tarvittaessa laajemman työaikasovelluksen tarjoajia on useita ja nämä löytyvät http://partnerit.veronumero.fi/ -sivustolta. Sovelluksia tarjoavat mm. Movenium, Evry Jydacom, Takamäki-yhtiöt, Admicom, Aacon, Maxtechnologies, Lenio, Enersense, Tuntinetti/J.Halttu, Fastroi, Fluent Progress, Waremann, Reslink, Nepton, Navicom ja Visma.

  Pelkkä verottajaraportointi riittää mikäli et halua seurata työmaalla kävijöiden työaikaa vaan ainoastaan hoitaa raportointivelvoitteen. Työmaatarkastuksien varalta sovelluksissa on yleensä mahdollisuus tulostaa reaaliaikainen ”ketä työmaalla” – tieto. Työaikasovelluksella voit linkittää leimaustiedot osaksi palkanmaksua. Osasta sovelluksia löytyy myös litterointituki työaikojen kohdentamiseksi eri työvaiheille.

 • NFC-TimeClean kulunseurantaan ja valvontaan

  NFC-TimeClean on kulunseurantalaite, jolla keräät työmaalta sekä verottajan ja työturvallisuuden vaatimaa ”ketä työmaalla” – tietoa että palkanmaksun pohjaksi työaikatietoa. Leimaustiedot lähtevät sovellukselle reaaliaikaisesti.

 • NFC-InOut kulunseurantaan ja valvontaan + portinavaus

  NFC-InOut laajentaa käyttöalueen kulunseurannasta kulunvalvontaan ja se voi toimia portinaukaisijana. Sovellus lataa laitteelle kulkuoikeutettujen tunnisteiden listan, jonka mukaan se avaa portin leimauksen yhteydessä. Leimaustiedot lähtevät sovellukselle reaaliaikaisesti.